EXPANZNÍ ZBRANĚ
Expanzní zbraň - palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou. Hlavní části plynových a expanzních zbraní musí být vyrobeny tak, aby byla znemožněna jejich úprava na zbraň, do které by bylo možné nabít a ve které by bylo možné odpálit kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.

Expanzní zbraně odpovídající svým provedením vyhlášce 370/2002 MPO spadají do tzv "dovoleného výrobního provedení" a spadají do kategorie zbraní D.

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.

ZBRANĚ
OSTATNÍ

Opakovací pušky mosin a mauser jsou upraveny puškařem P. Novohradským z Holic v prosinci 2016 a lednu 2017. Budete jejich prvními majiteli po jejich úpravě. Každá zbraň má vyraženu značku ČÚZZS a má vystaven Průkaz expanzní zbraně.Expanzní zbraně (např. v úpravě pro filmové a divadelní účely), tzv "nedovolené výrobní provedení" spadají do kategorie A a na jejich získání je třeba mít zbrojní průkaz patřičné skupiny a výjímku od PČR, nebo zbrojní licenci patřičné skupiny. V mé nabídce jsou to v tuto chvíli všechny automatické zbraně.